Ogłoszenie

plt_logo_VII


Szanowni Państwo,
Zgodnie z nowym zarządzeniem nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia działalności UPP w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; informujemy, iż Rektor ogranicza działalność UPP we wszystkich obszarach funkcjonowania do dnia 30 maja 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją jako organizatorzy jesteśmy zmuszeni do przesunięcia obecnego terminu konferencji (29 maja 2020 r.), nowy termin zostanie podany w kolejnym ogłoszeniu.

Pozdrawiamy,
Komitet Organizacyjny

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Ogłoszenie

plt_kolor_VII


Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na VII edycję Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców Przyroda – Las – Technologia, która odbędzie się 29 maja na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

15 stycznia pojawi się I komunikat rozpoczynający rejestrację uczestników, więc prosimy o czujność!

Pozdrawiamy,
Komitet Organizacyjny

konfVII