Nagrodzone referaty i postery V edycji Konferencji P-L-T

Jest Nam niezmiernie miło wymienić poniżej tegorocznych laureatów, którzy przedstawili najlepsze tematy badawcze podczas sesji referatowej i posterowej:

Sesja referatowa:

  • I miejsce – Magdalena Zarzycka („Rośliny obcego pochodzenia w zbiorowiskach leśnych Pogórza Śląskiego”),
  • wyróżnienie – Marcin Spiralski („Monitoring powierzchni leśnych z wykorzystaniem platformy wielospektralnej QUERCUS.6”),
  • wyróżnienie – Marcin Dyderski („Inwazyjne gatunki drzew i krzewów w Kenii”).

Sesja posterowa:

  • I miejsce – Magdalena Zarzycka („Zależność między bogactwem florystycznym a wielkością wyspy leśnej na przykładzie Pogórza Śląskiego”),
  • wyróżnienie – Aleksandra Jeżowska („Możliwości zagospodarowania pulpy pofermentacyjnej na cele rolnicze i energetyczne”),
  • wyróżnienie – Mateusz Bocian („Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces strobilaceus, nowe stanowisko na Pomorzu (NW Polska)”).

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za duży wysiłek i zaangażowanie oraz zapraszamy za rok! Do zobaczenia!

 

Reklamy