Ogłoszenie

plt_logo_VII


Szanowni Państwo,
Zgodnie z nowym zarządzeniem nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia działalności UPP w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; informujemy, iż Rektor ogranicza działalność UPP we wszystkich obszarach funkcjonowania do dnia 30 maja 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją jako organizatorzy jesteśmy zmuszeni do przesunięcia obecnego terminu konferencji (29 maja 2020 r.), nowy termin zostanie podany w kolejnym ogłoszeniu.

Pozdrawiamy,
Komitet Organizacyjny

Ogłoszenie

plt_kolor_VII

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rejestracja na VII edycję Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców pt. „Przyroda – Las – Technologia” jest już rozpoczęta! Szczegóły znajdziecie na stronie lub facebooku.

 

Rejestracja od 15 stycznia do 20 kwietnia

Serdecznie zapraszamy 😉

Komitet Organizacyjny

Ogłoszenie

plt_kolor_VII


Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na VII edycję Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców Przyroda – Las – Technologia, która odbędzie się 29 maja na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

15 stycznia pojawi się I komunikat rozpoczynający rejestrację uczestników, więc prosimy o czujność!

Pozdrawiamy,
Komitet Organizacyjny

konfVII